Slavina N22102 - NOSTALGIJA za sudoperu

ŠIFRA: 7910514k
Proizvođač: Rosan

PAKOVANJE SADRŽI:

  • Slavina
  • Delovi neophodni za montažu (creva, šrafovi, gumice...)
  • Alat za montažu
  • Uputstvo za montažu

  •  
  •  

* Obavezna Polja

8.090,00 din.

Jedinica mere: komad

Dostupnost: Na lageru

Vreme isporuke: 2 radna dana

Besplatna dostava (na teritoriji Srbije)

Opis proizvoda
Detalji

O PROIZVOÐAÈU

Robna marka ROSAN ARMATURE prisutna je na tržištu sanitarnih armatura veæ više od 20 godina. Proizvodni pogon nalazi se u Kanjiži, Republika Srbija. Proizvodi prate dizajn i kvalitet poznatih svetskih proizvoðaèa sanitarnih armatura. Sigurnost u radu i konformnost u rukovanju podreðeni su našim korisnicima. Kvalitet proizvoda robne marke ROSAN ARMATURE dokazali su decenijskim iskustvom i milionima zadovoljnih potrošaèa. ROSAN je obezbedio višegodišnji garantni rok, servisiranje, kao i dostupnost rezervnih delova nakon isteka garantnog roka.INSTALACIJA

Za pravilno funkcionisanje proizvoda, neophodna je adekvatna instalacija ( montaža ) proizvoda. Ukoliko povezivanje nije pravilno, funkcija proizvoda nije potpuna. U nekim sluèajevima nepravilna instalacija može èak i oštetiti proizvod ili naoraviti druguèiju štetu.

Instalaciju svakog proizvoda bi trebalo da izvši struèno lice, pridržavajuæi se priloženog uputstva i osnovnih pravila instalacije. Pri tom koristeæi materijale i elemente koji odgovaraju standardima koji vaše kod ove grupe proizvoda.

Nakon montaže obavezno ispitati sve spojeve na insatalacijama, kao i funkciju samog proizvoda! 


ODRŽAVANJE

Da bi vaši ROSAN proizvodi godinama izgledali sjajno, neophodno je pridržavati se uputsva za održavanje.

Nakon svake upotrebe obrisati vlažne površine èistom, suvom mekom (neabrazivnom) krpom, radi spreèavanje stvaranja fleka od kamenca i taloženja neèistoæa.

Za redovno èišæenje hromiranih površina preporuèujemo mlaku vodu i meku (neabrazivnu) krpu. Èišæenje blagim rastvorom kuhinjskog siræeta (do 10%) i vode u odnosu 1 : 10 , zatim ispiranje èistom vodom, te brisanje suvom mekom krpom. Ovo èišæenje se ne sme vršiti kada je baterija topla, neophodno je da se saèeka da se površina ohladi.Za redovno èišæenje hromiranih površina preporuèujemo mlaku vodu i meku ( neabrazivnu ) krpu. Èišæenje blagim rastvorom kuhinjskog siræeta ( do 10% ) i vode u odnosu 1 : 10 , zatim ispiranje èistom vodom, te brisanje suvom mekom krpom. Ovo èišæenje se ne sme vršiti kada je baterija topla, neophodno je da se saèeka da se površina ohladi.Za èišæenje površina se smeju koristiti sredstva iskljuèivo namenjena za èišæenje hromiranih površina. Pri tom mora se voditi raèuna o naèinu korišæenju tih sredstava, vremenu koje pomenuta sredstva smeju delovati. Nepridržavanje uputstva za upotrebu, lako može da trajno ošteti proizvode . Zato se preporuèuje veoma pažljiva upotreba istih! 

Èišæenje vršiti iskluèivo na hladnim površinama ! Nanošenje hemikalija na tople (vrele ) površine mogu izazvati dodatna neželjena dejstva, kao isparenja ili ošeteæenja površina .

Sredstva koja služe za èišæenje kupatila ( na slikama sanitarije, ploèice itd.) , èesto ne smeju da se koriste na hromiranim površinama. Pri tom mogu trajno oštetiti hromirane površine. 

Za èišæenje ne koristiti krpe sa kojima su ranije korišæena agresivna sredstva . Takva sredstva ostaju u krpama, i lako mogu trajna ošteæenja na površinama.Ošteæenja koja nastaju od agresivnih sredtava su najèešæe trajna i narušavaju estetski izgled proizvoda. 

PRIDRŽAVAJTE SE UPUTSTAVA ZA ODRŽAVANJE I VAŠE BATERIJE ÆE IMATI SJAJ KAO I PRVOG DANA!
PERLATORI

Za obezbeðivanje stalno bogatog, pravilnog I lepog mlaza na izlivima i tuševima. Predlažemo da redovno potapate iste u rastvor kuhinjskog siræeta ( do 10% ) i vode u odnosu 1:5.

ZIMSKI PERIOD

U negrejanim, privremeno neuseljenjim (ili delimièno useljenim ili delimièno grejanim) prostorijama ili objektima preko zime dolazi do smrzavanja vode u instalacijama.

Voda unutar baterija smrzavanjem izaziva deformacije i na kraju i pucanje zidova ili ošteæenja drugih komponenti unutar baterija (ventila).

Važno je naglasiti da zatvranjem vode ( i ispuštanjem ) u sistemu, u baterijama ostaje zarobljena voda. Ta voda prilikom smrzavanja može ošteti bateriju ili njene komponente ( mešaèe ili ventile ).

Pored zatvaranja vode, neophodno je skinuti baterije sa prikljuèaka (zida) i iz njih ispustiti vodu (tako da je ventil ili mešaè na njima otvoren).

Predlažemo da baterije ne vraæate do otopljenja vremena odn. prestanka moguænosti smrzavanje vode u njima.

Ova napomena je izuzetno bitna za izbegavanje šteta odn. izbegavanje neprijatnosti oko neprihvatanja reklamacija smrznutih (puknutih) proizvoda!
GARANCIJA

Rosan Armature daje proizvoðaèku  garanaciju na svoje proizvode u trajanju od:

  • Baterije - 60 meseci
  • Ventili - 25 meseci
  • Ostali proizvodi - prema zakonskoj regulativi koja važi na  dan kupovine
Recenzije
Napišite Svoj Komentar
Trenutno ocenjujete: Slavina N22102 - NOSTALGIJA za sudoperu
Šematski prikaz
Brošure
Sertifikati
Garancija